ΠΗΤΤΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΗΤΤΑΣ Μ. ΕΠΕ

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΗΤΤΑΣ Μ. ΕΠΕ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Κατασκευή μονάδων επεξεργασίας αερίων ρύπων κλπ, εκμετάλλευση των διεθνών πατέντων του Ν. Πήττα κλπ.

image

Μετάβαση στο περιεχόμενο