ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ ΚΟΥΡΝΟΥΤΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΜΑΚ ΙΚΕ

ΜΑΚ ΙΚΕ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Σκοπός και αντικείμενο εργασιών της εταιρείας είναι η εισαγωγή, εμπορία, επισκευή, ανταλλακτικά και ενοικίαση ανυψωτικών μηχανημάτων, παλετοφόρων (ηλεκτρικών και χειροκίνητων) και εμπορία, επισκευή και ανταλλακτικά υδραυλικών συστημάτων καθώς και η συναρμολόγηση και ανακατασκευή ανυψωτικών μηχανημάτων παντός είδους.

image

Μετάβαση στο περιεχόμενο