Π.Κ. Δ. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Ι.Κ.Ε.

ΚΑΜΕ - ΛΑΜ Ι.Κ.Ε.

ΚΑΜΕ – ΛΑΜ Ι.Κ.Ε.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: 1. Η μίσθωση, κατασκευή και εκμετάλλευση στο Αίγιο Αχαΐας και οπουδήποτε αλλού βιομηχανοστασίων και βιομηχανικών εγκαταστάσεων, μηχανουργείου κατασκευής πάσης φύσεως μεταλλικών σκελετών και μεταλλικών ειδών, μηχανημάτων, ηλιακών θερμοσιφώνων και εν γένει παντός είδους σχετικού με τα ανωτέρω 2. Η εμπορία πάσης φύσεως μεταλλικών προϊόντων, εργαλείων και συσκευών. 3. Η εισαγωγή προϊόντων σιδήρου, χάλυβα και αλουμινίου. Η εισαγωγή εργαλείων και ανταλλακτικών και η εμπορία αυτών. Η χονδρική και λιανική πώληση επί κέρδη όλων των ανωτέρω. 4. Η παραχώρηση και ανάληψη υπεργολαβιών προς και από οποιαδήποτε επιχείρηση Ελληνική ή ξένη ή φυσικά πρόσωπα ή κοινοπραξίες με σκοπό την παραγωγή και παράδοση ολοκληρωμένου έργου του αντικειμένου της.

image

Μετάβαση στο περιεχόμενο