ΠΟΛΙΣ ΠΡΑΣΙΝΟ Ε.Π.Ε. Εγκρίθηκε

ΠΟΛΙΣ ΠΡΑΣΙΝΟ Ε.Π.Ε.

/5 1 Κριτικές Προσθήκη κριτικής

α) Εισαγωγές, εξαγωγές και εμπόριο ειδών πρασίνου, φυτοτεχνικού υλικού, σπόρων, παντός είδους φυτών και δένδρων, έτοιμου χλοοτάπητα, αρδευτικών και υδραυλικών συστημάτων, υλικών και ανταλλακτικών, γεωργικών μηχανημάτων και εργαλείων, οικοδομικών υλικών, χωμάτων και ειδών κήπου. β) Η σύνταξη μελετών για την κατασκευή και διαμόρφωση εσωτερικών και εξωτερικών κήπων, υπαίθριων χώρων, γηπέδων, σταδίων, αθλητικών εγκαταστάσεων και αρδευτικών συστημάτων. γ) Η ανάληψη έργων και η κατασκευή έργων πρασίνου, εσωτερικών και εξωτερικών κήπων, υπαίθριων χώρων, γηπέδων, σταδίων, πάσης φύσεως αθλητικών εγκαταστάσεων, αρδευτικών συστημάτων, χωματουργικών εργασιών καθώς και έργων διαμόρφωσης κήπων και υπαίθριων χώρων. δ) Η συντήρηση πρασίνου, παντός είδους φυτών και δένδρων, εσωτερικών και εξωτερικών κήπων, υπαίθριων χώρων, γηπέδων, σταδίων, πάσης φύσεως αθλητικών εγκαταστάσεων και αρδευτικών συστημάτων. ε) Η συμμετοχή σε οποιαδήποτε ημεδαπή ή αλλοδαπή εταιρία με τις ίδιες και/ή διαφορετικές δραστηριότητες, καθώς και η εμπορική και τεχνική συνεργασία με οποιοδήποτε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ημεδαπό ή αλλοδαπό, με οποιαδήποτε μορφή, όπως ιδίως αντιπροσωπεία, διανομή, δικαιόχρηση, υπεργολαβία κ.λ.π. στ) Η άσκηση και κάθε άλλης επιχειρηματικής και οικονομικής δραστηριότητας συναφούς προς τους παραπάνω σκοπούς ή έστω και μη συναφούς, εφ’ όσον προωθεί και διευκολύνει την επιδίωξη και επίτευξη των παραπάνω σκοπών.

Ανακοινώσεις

Μάθετε Περισσότερα Δειτε αυτό

Μάθε περισσότερα

1 Αναθεώρηση γιαΠΟΛΙΣ ΠΡΑΣΙΝΟ Ε.Π.Ε.

image

Μετάβαση στο περιεχόμενο