ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Σκοπός της εταιρίας είναι η παροχή υπηρεσιών μοντάζ ταινιών, σχεδιασμού διαφημιστικών αφισών, αντιγραφής φιλμ και οπτικοακουστικών μέσων, βιντεοσκοπήσεων, παραγωγής διαφημιστικών ταινιών , αναπαραγωγής βιντεοεγγραφής, αναπαραγωγής ηχογράφησης, βιντεοσκοπήσεων για προώθηση πωλήσεων, σκηνοθέτη και επικουρικών υπηρεσιών του θεάματος (σκηνικών, φωτισμού, ηχητικού εξοπλισμού κλπ).

image

Μετάβαση στο περιεχόμενο